Rettigheter

Deler av det redaksjonelt materialet og bilder er levert av Syklingens Verden. Bruk av dette materialet må godkjennes av Syklingens Verden. Bilder er også levert av fotograf Håvard Solerød. Ingen bruk uten godkjennelse av fotografen.